Voor wie?

Voor wie?

kinderen

0 t/m 11 jaar

Elk kind is uniek!
Sociale vaardigheden worden al op jonge leeftijd ontwikkeld. Als ouder of verzorger kunnen we onze kinderen normen en waarden meegeven maar helaas hebben we geen vat op aangeboren beperkingen en stoornissen. Elk kind is uniek en heeft kwaliteiten.

WAT KAN KEIZER VOOR HET KIND BETEKENEN?

Een kind met een aangeboren beperking of een diagnose zoals ADHD, autisme of een angststoornis krijgt snel een stempel. Keizer zoekt naar oplossingen door gebruik te maken van de eigen kracht, de mogelijkheden en netwerk van het kind. Keizer stelt samen doelen en een plan op waarin het kind centraal staat maar ook rekening wordt gehouden met het gezin. Keizer begeleid en ondersteund het kind om de zelfredzaamheid te vergroten en het gezin om te leren omgaan met de situatie.

WELKE KINDEREN KOMEN IN AANMERKING?

Keizer is er voor kinderen die ‘anders’ zijn. Voor kinderen die niet mee kunnen komen op school, kinderen met angsten, dwangmatige kinderen en kinderen die problemen ondervinden met het zelfstandig worden.

WAT VOOR BEGELEIDING?

In overleg wordt gekeken naar de situatie en een behandelplan opgesteld. Keizer stelt altijd de individuele behandeling van het kind centraal. De ouders kunnen desgewenst bij de behandelsessies van het kind aanwezig zijn. Het is belangrijk om wederzijds goed om de hoogte te zijn van alle voortgang en ontwikkelingen.

Jongeren

12 t/m 17 jaar

Iedereen is uniek!
Sociale vaardigheden worden al op jonge leeftijd ontwikkeld. Als ouder of verzorger kunnen we onze kinderen normen en waarden meegeven maar helaas hebben we geen vat op aangeboren beperkingen en stoornissen. Iedereen is uniek en heeft kwaliteiten.

WAT KAN KEIZER VOOR JONGEREN BETEKENEN?

Keizer kijkt naar de mogelijkheden, talenten en waar de jongere goed in is en de kwaliteiten liggen. Op basis daarvan worden, in overleg, doelen vastgesteld en stellen ze een plan op om de vastgestelde doelen te bereiken. Dit doen ze door te focussen op de individuele kwaliteiten, kracht en het eigen netwerk van ouders, school en vrienden.

WELKE ‘PROBLEMEN’ KOMEN IN AANMERKING?

Keizer biedt hulp bij het ‘onbegrepen’ voelen, bij het niet weten waarom leren niet lukt, concentratieproblemen, verslavingsgevoeligheid en ruzie situaties thuis.

WAT VOOR BEGELEIDING?

De begeleiding wordt op de situatie van de jongere aangepast. De begeleiding is altijd maatwerk en heeft tot doel dat “problemen’ worden opgelost en ontwikkeling en zelfredzaamheid gestimuleerd. De ouders blijven op de hoogte van de behandeling want zij blijven tot 16 jaar verantwoordelijk. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om de voortgang en alle informatie vertrouwelijk te houden.

Jong Volwassenen

18 t/m 24 jaar

Iedereen heeft unieke talenten!
Volwassen worden gaat niet vanzelf. Keizer kan daarin begeleiden en ondersteunen. Keizer bekijkt de mogelijkheden, talenten van de jongvolwassenen.  Op basis van de unieke kwaliteiten wordt, in wederzijds overleg, het doel vastgesteld en een plan opgesteld om deze te bereiken. Dit doen ze door te focussen op de individuele kwaliteit, kracht en het eigen netwerk van partner, familie, vrienden, school of werk. Elke stap in het plan maakt men zelf en Keizer ondersteund daarin waar nodig.

WAT KOMT IN AANMERKING?

Keizer biedt hulp bij angsten die onoverkomelijk zijn, bij concentratieproblemen bij studie of werk, bij verslavingsgevoeligheid of verslavingsproblemen, bij snel geïrriteerd raken en veelvuldige ruzies of ADHD en daar veel hinder van ondervinden.

WAT VOOR BEGELEIDING?

De begeleiding wordt op de privé situatie aangepast. De begeleiding is altijd maatwerk en heeft tot doel dat “problemen’ worden opgelost en ontwikkeling en zelfredzaamheid gestimuleerd. Desgewenst kunnen de ouders op de hoogte blijven maar het hoeft niet. Alles kan vertrouwelijk in behandeling blijven echter de ervaring leert dat het wel bespreekbaar stellen bijdraagt aan de oplossing.

Volwassenen

25 jaar en ouder

Keizer biedt uitkomst en steun.
Een medisch circuit kan er lang over doen om een diagnose vast te stellen. Na jaren van onzekerheid en niet weten waarom kan Keizer het mee leren omgaan begeleiden en ondersteunen. Keizer bekijkt de unieke mogelijkheden, kansen en talenten van de persoon.  Op basis van deze persoonlijke kwaliteiten wordt, in wederzijds overleg, een plan opgesteld om er mee te leren omgaan. Hierin houdt men ook rekening met het netwerk van partner, familie, vrienden, school of werk.

WAT KOMT IN AANMERKING?

Keizer biedt hulp bij een gediagnosticeerde beperking, bij concentratieproblemen op het werk, bij de wens om weer zelfstandig een huishouding te kunnen voeren, bij verslavingsgevoeligheid of verslavingsproblemen, bij problemen waardoor men niet volledig en menswaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

WAT VOOR BEGELEIDING?

De begeleiding wordt op de privé situatie aangepast. De begeleiding is altijd maatwerk en heeft tot doel het ontwikkelen en stimuleren van zelfredzaamheid in de maatschappij. Na een observatieperiode van zes weken wordt gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld. Deze geldt als leidraad. Afhankelijk van de hulpvraag is er één of meerdere keren per week contact. Dit kan desgewenst thuis, op het werk of school of dagbesteding plaatsvinden. Per drie maanden wordt er geëvalueerd en indien nodig wordt het begeleidingsplan of de wensen aan de actuele geldende behoeften aangepast.