Gezinsproblematiek

Verstoorde gezinsrelatie

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt een verstoorde gezinsrelatie in?

Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen, scheiding, beperkte structuur in het dagelijks leven, mishandeling, misbruik en/of verwaarlozing zijn oorzaken die een verstoorde gezinsrelatie kunnen ontwikkelen. Deze aspecten kunnen ervoor zorgen dat ouders gebruik gaan maken van inadequate of inconsistente opvoedingsvaardigheden. Wat weer een negatieve invloed kan hebben op de schoolprestaties, sociaal-emotioneel en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Agressie en ruzies tussen ouders, onstabiele relaties en scheidingen komen veel voor in gezinnen met verstoorde relaties. Het kan zijn dat het kind door bepaalde redenen de rol van een ouder op een (erg) jonge leeftijd gaat overnemen. Je ouders helpen in huis is helemaal geen probleem en soms ook nodig, maar wanneer hierbij de rol van de ouder wordt overgenomen kan er een verstoring ontstaan. Denk hierbij aan gebroken gezinnen, eenoudergezinnen of gezinnen waarbij de ouder(s) kampen met psychologische en/of verslavingsproblematiek. Wanneer de rol van de missende ouder wordt overgenomen door het kind spreken we van parentificatie.

Maar het kan ook zijn dat het gedrag van het kind zo dusdanig is dat de ouder moeite heeft met het behouden van gezag. Dit heeft een effect op de rol van jou als ouder. Mogelijk probeert de ouder het gezag te herpakken door harde straffen te stellen of juist helemaal geen straffen op te leggen maar ook dit kan leiden tot ontwikkelingsproblematiek. Het vinden van een juiste balans is voor vele ouders een uitdaging. Daarnaast hebben sommige ouders onrealistische verwachtingen van het kind of van het ouderschap, wat weer kan leiden tot negatieve interacties met het kind. Al deze opvoedproblemen zorgen ervoor dat er vaak sprake is van verstoorde hechtingspatronen en vormen risico’s voor de opvoeding.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt deze gezinnen allereerst ondersteuning door meerdere coaches. Ieder persoon in het gezin krijgt een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de band en communicatie van het gezin. Tijdens de begeleiding worden er gesprekken gevoerd met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Na dit gesprek zal er individueel hard aan de doelen gewerkt worden om te zorgen voor een goede sfeer en communicatie is binnen het gezin. Door activiteiten te ondernemen, leerzame spellen te spelen en te praten worden de rollen binnen het gezin aangeleerd en gestimuleerd.

Complexe echtscheiding

Complexe echtscheiding

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan kan dit verschillende gevolgen hebben voor het gezin. …

KOPP-kinderen

KOPP-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (en/of verslavingsproblematiek) worden met een afkorting ook wel …