Gezinsproblematiek

Schoolverzuim

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt extreem schoolverzuim in?

Een jongere kan om verschillende redenen niet naar school gaan. Een geldige reden kan zijn: een huwelijk, overlijden van een dierbare, ziekte, schorsing of een religieuze feestdag. Andere redenen zijn niet geoorloofd en wordt dan ook wel ongeoorloofd schoolverzuim genoemd. Wanneer dit gebeurd, wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar gaat de zaak onderzoeken en kan bij ongeoorloofd verzuim uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De zaak kan dan voor de rechter komen. Eventuele gevolgen zijn taakstraf, een geldboete en in ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Het ongeoorloofd schoolverzuim van kinderen en jongeren heeft vaak een achterliggende reden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van psychische problematiek, systemische factoren, faalangst of een angststoornis. Dit kan een reden zijn waarom het kind of de jongere niet naar school gaat. Ook kan het zijn dat ouders/verzorgers het zicht op het kind kwijt zijn, bijvoorbeeld door de onrust die zich thuis afspeelt. Of een jongere is onhandelbaar en ouders/verzorgers krijgen geen grip meer op hun kind. Dit is waar Team Keizer wat kan betekenen.

Als er sprake is van extreem schoolverzuim, gaat het kind al een aantal maanden niet naar school. De eerste stap vanuit Team Keizer is contact opnemen met leerplicht en de desbetreffende school. In overleg met ouders, de leerplichtambtenaar en de desbetreffende school wordt er gekeken naar een geschikt traject voor het opbouwen van schooldagen. Eventueel wordt er gezorgd voor een doorverwijzing naar een andere school of het speciaal onderwijs. Samen met ouders/verzorgers gaat Team Keizer aan de slag met de jongere door middel van het opbouwen van een ritme, structuur en dagbesteding. Team Keizer is nauw betrokken bij de contacten tussen ouders, school en de jongere en houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Naast het praktische stuk, kijkt Team Keizer verder. Team Keizer onderzoekt waar het schoolverzuim vandaan komt en kijkt hierbij naar de jongere en zijn hele systeem. Welk probleem ligt eraan ten grondslag? Waarom lukt het de jongere en/of ouders/verzorgers zelf niet? Wat heeft de jongere en zijn of haar systeem nodig om weer naar school te kunnen? Waar nodig wordt individuele- en/of gezinsbegeleiding ingezet om te werken aan de achterliggende problematiek die ten grondslag ligt aan het schoolverzuim.

Motivatie-problemen

Motivatie-problemen

Motivatie is: datgene wat een persoon drijft om bepaald gedrag te vertonen. Geen motivatie om naar…

Mishandeling / misbruik / verwaarlozing

Mishandeling / misbruik / verwaarlozing

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt…