Gezinsproblematiek

Opvoedingsondersteuning

Gezinsproblematiek

Opvoedings ondersteuning

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt opvoedondersteuning in?

Opvoedondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een
opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. Het hoofddoel is de ouders ondersteuning bieden bij het opvoeden van de kinderen om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te bevorderen. Aan de ene kant gaat het om de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten. Hieronder valt het vergroten van opvoedcompetenties bij ouders en het sociale netwerk rondom en van het gezin te versterken. Aan de andere kant is het doel de problemen bij het opvoeden zo vroeg mogelijk te verminderen en op te lossen, zodat de kinderen zich vrij en zorgeloos kunnen ontwikkelen.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer sluit aan bij het gezin en kijkt wat er speelt. Vanuit hier wordt er een plan opgesteld en gekeken waar de behoefte ligt. Wij ondersteunen op de volgende gebieden:

 

  • Geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
  • Het bieden van pedagogische advisering en lichte pedagogische hulp
  • Het signaleren van opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan en het verwijzen
  • Het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding
  • Het bevorderen van een stimulerende omgeving
Complexe echtscheidingen

Complexe echtscheidingen

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan kan dit verschillende gevolgen hebben voor het gezin. …

Verstoorde gezinsrelatie

Verstoorde gezinsrelatie

Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen …