Gezinsproblematiek

Opvoedingsondersteuning

Gezinsproblematiek

Opvoedings ondersteuning

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt opvoedondersteuning in?

Opvoedondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. Het hoofddoel is met ouders meekijken bij het opvoeden van de kinderen om de ontwikkeling optimaal te bevorderen. Aan de ene kant gaat het om de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten. Hieronder valt het vergroten van opvoedcompetenties bij ouders en het sociale netwerk van het gezin te versterken. Er wordt gewerkt om de belemmeringen bij het opvoeden zo vroeg mogelijk te verminderen en op te lossen, zodat de kinderen zich vrij en zorgeloos kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt ook gekeken op welke manier ouders het beste bij behoeftes van hun kind kunnen aansluiten. Elk kind vraagt om een eigen benaderingswijze. Het kan voor ouders zoeken zijn naar de juiste benaderingswijze.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer sluit aan bij de behoeftes en zorgen van het gezin. Er wordt eerst naar krachten en knelpunten van het gezin gekeken. Vervolgens wordt er gekeken welke patronen er in gedrag, interactie en communicatie van het gezin zit. Vanuit hier wordt er een plan opgesteld en gekeken waar de behoefte ligt. Wij ondersteunen op de volgende gebieden:

 

  • Geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
  • Het bieden van pedagogische advies en pedagogische hulp;
  • Het signaleren van opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan en zo nodig doorverwijzen;
  • Het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding;
  • Het bevorderen van een stimulerende omgeving.
Complexe echtscheidingen

Complexe echtscheidingen

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan kan dit verschillende gevolgen hebben voor het gezin. …

Verstoorde gezinsrelatie

Verstoorde gezinsrelatie

Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen …