ODD en CD

ODD is een milde vorm van CD.

ODD en CD: drie kenmerken

– Oppositioneel gedrag
Hiermee wordt opstandig en dwars gedrag bedoeld. Het kind verzet zich voortdurend tegen het gezag van volwassenen en is vaak ongehoorzaam. Daarnaast reageren kinderen met boosheid of woede op regels, correcties en dingen die worden verboden.

– Agresssief gedrag
Het kind berokkend een ander persoon of voorwerp ‘schade’ toe. Zowel lichamelijk (schoppen, vechten en vernielen) als verbaal (schelden, kwetsende opmerkingen maken, bedreigen en pesten).

– Antisociaal gedrag
Het kind overtreedt de regels en normen ernstig, waardoor mensen in hun omgeving worden benadeeld. Het kind toont weinig respect voor de gevoelens van anderen. Liegen, stelen en dingen vernielen kunnen bij dit gedrag horen. Mishandeling van dieren of mensen, gebruik van wapens, bedreigen en intimideren, brandstichting en inbraak kunnen uitingen van antisociaal gedrag zijn.

ODD en CD: het uiten van gedrag

Deze gedragskenmerken kunnen zich op twee manieren uiten en worden vaak als lastig en negatief ervaren:
– Openlijk: vechten, intimideren, bedreigen, gewelddadig gedrag, pesten en beroven. Dit komt vaak bij jongens voor.
– Stiekem: liegen, stoken, roddelen, stelen, brandstichten, vernielen en inbreken. Deze vorm is vaker bij meisjes aanwezig.

ODD en andere stoornissen

Gewelddadig gedrag komt bij ODD niet of nauwelijks voor. Veel kinderen hebben eerst ODD en ontwikkelen op latere leeftijd CD. Er zijn ook kinderen die CD krijgen zonder eerst ODD te hebben gehad. In de meeste gevallen komt ODD in combinatie met andere stoornissen voor.