Missie

De missie van Keizer is het bieden van directe veiligheid, stabiliteit en hulp bij het terugkrijgen van de menswaardige regie en controle over het eigen leven. Zorgen voor een solide basis van waaruit iedereen weer van betekenis kan zijn in de maatschappij. Na de eerste acute zorgverlening schakelt Keizer ook regelmatig de deskundigheid in van partners op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.