Psychische problematiek

Mishandeling, misbruik & verwaarlozing

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt mishandeling in?

Mishandeling is het toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade aan een ander. Het kan eenmalig of structureel plaatsvinden. Van lichamelijke mishandeling is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld is geslagen, geschopt of gewurgd. Bij geestelijke mishandeling kan er sprake zijn van intimidatie, iemand kleineren of pesten. In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling worden gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.

Mishandeling kan vele gevolgen met zich meebrengen. Naast fysieke letsel kunnen slachtoffers gaan lijden aan angst en stressklachten, paniekaanvallen krijgen, moeite ervaren met slapen of een gevoel van onveiligheid ondervinden. In het geval van kindermishandeling kunnen er ernstige ontwikkelingsproblemen te kijk komen. Het gebrek aan veiligheid en liefde kan ervoor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld ontwikkeld, waarbij hij of zij zichzelf de schuld geeft en weinig vertrouwen krijgt in zichzelf en anderen.

 

Wat houdt misbruik in?

Misbruik is het exploiteren van personen, situaties, zaken of rechten, voor een doel dat niet acceptabel is. De bekendste vorm is seksueel misbruik. Dit is een enorm ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis, die vele psychologische gevolgen met zich mee kunnen brengen. Seksueel misbruik bestaat uit alle seksueel gerichte handelingen die een iemand, een ander persoon kan laten opdragen. Dit kan kortstondig plaatsvinden, gedurende een aantal weken of maanden, maar kan ook jaren voortduren. Na het misbruik kunnen klachten zoals gevoelens van verdriet, schaamte, onmacht en herbelevingen zich gaan ontwikkelen. Deze gevoelens kunnen ertoe leiden dat de slachtoffers een negatief zelfbeeld ontwikkelen, het zelfvertrouwen verliezen of moeite hebben met het sociaal functioneren. De schade aan de emotionele ontwikkeling kan op latere leeftijd zorgen voor onder andere verslaving en/of psychische problemen, met name wanneer misbruik plaatsvond bij kinderen.

 

Wat houdt verwaarlozing in?

Verwaarlozing is het niet tegemoet komen aan de behoeftes en verzorging van een kind. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke- en emotionele verwaarlozing. Bij lichamelijke verwaarlozing voorzien ouders, voor een langere periode, onvoldoende in de basisbehoeftes van hun kind. Denk hierbij aan eten en drinken, kleding, onderdak, (medische) verzorging en/of leefruimte. Het kind krijgt niet de zorg waar het gezien zijn/haar leeftijd behoefte aan heeft. Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders te kort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Denk hierbij aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.
Beide vormen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals ouders met financiële en stress gerelateerde problemen, het hebben van een verstandelijke beperking of kampen met psychische en psychiatrische problematiek. Verwaarlozing kan leiden tot (sociaal) emotionele, cognitieve en gedragsproblemen bij kinderen. De ernst van lichamelijke verwaarlozing kan variëren van licht tot ernstig of zelfs fataal.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”.

Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan.

Er is geen eenduidig profiel van gezinnen waarin mishandeling, verwaarlozing of misbruik plaatsvindt. Om deze reden wordt eerst de situatie geanalyseerd. Iedere zorginstelling is verplicht om een melding te maken bij instanties indien een situatie schade toebrengt aan een persoon. Op basis van de ernst wordt er gekeken naar mogelijkheden. Team Keizer richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van de ouders, om zo de ouder-kind interactie te verbeteren en mishandeling en/of verwaarlozing te voorkomen. Bij mishandeling van kind naar ouder(s) wordt er gekeken naar een uitlaatklep voor het kind, leren de ouders door middel van activiteiten en/of gesprekken sterker in de schoenen te staan. In alle gevallen wordt er door middel van normen en waarden spellen, activiteiten, gesprekken en stimulaties gewerkt aan de situatie. Team Keizer biedt geen trauma behandeling. Wel kunnen wij de cliënt ondersteunen tijdens het volgen van een trauma behandeling zodat alles gerelativeerd kan worden.

Opvoed-ondersteuning

Opvoed-ondersteuning

Opvoedingsondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. …

Verstoorde gezinsrelatie

Verstoorde gezinsrelatie

Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen …