Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het team van Keizer is getraind in het signaleren van geweld in huiselijke kring. Hiervoor hebben wij de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, justitie en maatschappelijke ondersteuning verplicht de meldcode te gebruiken indien zij vermoeden dat geweld in huiselijke kring plaatsvindt. Bij een signalering volgt het team van Keizer een speciaal ontwikkelt stappenplan want een signalering hoeft niet direct te betekenen dat er daadwerkelijk binnen een gezin geweld wordt gebruikt.

Professionals die volgens de meldcode werken, zijn in staat zelf te beslissen om het vermoeden van huiselijk geweld wel of niet te melden. Het stappenplan biedt bij het maken van deze beslissing houvast. Professionals in de zorg zijn een vertrouwenspersonen en mogen geen informatie over hun cliënten aan anderen geven. In sommige gevallen, zoals bij geweld, is het in belang van de cliënt dat de professional vertrouwelijke informatie wel mag uitwisselen (instantie ‘Veilig Thuis’). Ook zonder toestemming van de cliënt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid & Justitie en Onderwijsinspectie houden toezicht of de professionals een meldcode hebben. Het team van Keizer voldoet aan alle eisen van de meldcode. Om aan deze eisen te blijven voldoen, volgen de teamleden regelmatig trainingen en cursussen. Het stappenplan dat voor het signaleren van huiselijk geweld/kindermishandeling is opgesteld, wordt intern voortdurend bewaakt.

[xyz-ips snippet="butttons-voor-wie"]