Zorgaanbod

Keizer biedt ambulante begeleiding aan gezinnen en individuen. Hierbij staat de eigen kracht, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt centraal. Zij begeleiden de cliënten zoveel mogelijk in hun directe omgeving. Dit is de omgeving waar zij zich het meest op hun gemak voelen, wat de voortgang van de behandeling bevordert. Indien nodig bieden wij onze cliënten ook tijdelijk onderdak.

Agressie Regulatie Training

Wanneer gedrag uit de hand loopt heeft dit vaak te maken met agressie. Vaak komt deze problematiek voort uit het ontbreken van veiligheid in de gezinssituatie. De veroorzaker van deze onveiligheid heeft meestal zelf een vorm van agressie, mishandeling en/of misbruik in zijn vroegere thuissituatie ervaren.

Mentale en lichamelijke elementen

Mentaal gezien hebben stoornissen invloed op het verloop van de ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden, aangaan van sociale relaties, ontwikkeling van taal- en voorstellingsvermogen, motorische ontwikkeling, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, maar ook spel en fantasie kunnen anders verlopen.

Budo sport

Budo is een verzamelnaam voor onder andere judo, karate, kempo, kendo, aikido, boksen en kickboksen.

Inhoud trainingen

Terugblik op agressiegevoelens en -situaties van de afgelopen week, warming-up, slaan en schoppen op een stootzak of schopkussens, verbeteren van de verdedigingshouding en -techniek, combinatietechnieken, grondtechnieken, sparren, stretchen, evaluatie van de training en eventueel ingaan op situaties uit het verleden en benoemen van de leerdoelen.

Zelfcontrole

Tijdens de therapie is ‘zelfcontrole’ een steeds terugkerend item. Op momenten waarin de deelnemer zijn spanningsboog niet kan controleren/ beheersen, wordt de training onderbroken.

Runningtherapie

De kern van ‘runningtherapie’ is het gebruik van hardlopen om de psychische conditie te verbeteren. Het hardlopen wordt opgebouwd, zodat een ontspannen duurloop van een half uur (of meer) mogelijk is. De weg er naar toe is niet altijd leuk of gemakkelijk. Als het punt uiteindelijk is bereikt, levert dat veel voldoening op.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het team van Keizer is getraind in het signaleren van geweld in huiselijke kring. Hiervoor hebben wij de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd.

Gedragsdeskundige

Als er problemen of moeilijkheden ontstaan binnen de opvoeding zijn er meestal meerdere redenen waardoor dit komt. Vaak is het een combinatie van de omgeving, de situatie waarin iemand zich bevindt en het karakter van het kind zelf.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is bedoeld om een kind, een jongere of een volwassene te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten.

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding wordt het gehele gezin begeleid. Zowel de cliënt als de ouders, de verzorgers of de partner. De begeleiding van het kind, de jongere of volwassene en de thuissituatie worden besproken. Er wordt gekeken hoe beide het beste op elkaar kunnen aansluiten om een zo’n optimaal mogelijke situatie te creëren voor de cliënt en de thuissituatie

Plan van aanpak

Nadat een vrijblijvend intakegesprek gaan we een begeleidingsplan opstellen. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met zowel het kind, de jongere en de volwassene als de ouders, de verzorgers of de partner. Het is van groot belang dat de cliënt zijn/haar verwachtingen over de begeleiding aan ons doorgeeft.