Gezinsproblematiek

Kopp-kinderen

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt KOPP-kinderen in?

Kinderen van ouders met psychische problemen (en/of verslavingsproblematiek) worden met een afkorting ook wel KOPP-kinderen genoemd. Bij deze groep kinderen is gebleken dat zij meer kans hebben op (psychische) problemen als kind zijnde of later als volwassene door de problemen die hun ouders nu hebben.

Kinderen kunnen zich schamen voor wat er thuis gebeurt en nemen bijv. daarom liever geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis. Ook schoolverzuim komt vaak voor en ze vinden het soms moeilijk hun ouders los te laten en hun eigen weg te gaan. Soms nemen kinderen de rol en taken van de ouders over en cijferen zichzelf hiermee weg. De ontwikkeling van het kind zelf kan hierdoor in het gedrang komen. De ouder kan opvoedingsmoeilijkheden ondervinden of moeite met aansluiting bij de behoefte van het kind. Hoe jonger het kind, hoe groter daarbij het risico voor het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan daarbij achterop raken of er kunnen zich moeilijkheden in de hechting voordoen.

Wanneer KOPP-kinderen volwassen worden en zelf ook weer kinderen krijgen is het voor hen soms erg lastig om naast de opvoeding en aandacht voor de kinderen, ruimte te maken voor zichzelf en de eigen psychische problemen. Wordt dit niet op je juiste manier gedaan dan kunnen de problemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Bij één op de drie kinderen gebeurt dat als de ouders problemen hebben en het kind zelf geen hulp krijgt.  

Waar is Team Keizer van betekenis?
Team Keizer bied in een gezin met KOPP-kinderen meerdere coaches. Coaches voor de ouders en coaches voor de kinderen. De ouders krijgen opvoedondersteuning en krijgen hulp bij hun problematiek. Samen wordt er gezocht naar een manier om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen en aan te sluiten bij de behoeftes zonder jezelf te verliezen. Het kind leert om te praten en zijn gevoelens/emoties op een passende manier te uiten, zodat ze zich kunnen ontladen. Hierbij wordt individueel gekeken naar wat het kind leuk vindt om te doen en waarbij het zich op zijn gemakt voelt. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft zoals meer zelfvertrouwen, een realistisch zelfbeeld of bijvoorbeeld agressieregulatie. Naar aanleiding hiervan wordt doormiddel van werkbladen, sporten en/of spellen hieraan gewerkt zodat het kind beter in zijn vel gaat zitten.

Doelen kunnen er als volgt uit zien:

 • Praten met de ouder(s) over de invloed van psychische problemen die overgedragen kunnen worden van ouders op kinderen
 • Stress, angst en depressieve gevoelens verminderen
 • Op een manier praten met het kind over de problemen van ouder(s), afgestemd op zijn/haar leeftijd en in overleg met de ouder(s)
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen, sociale redzaamheid van het kind
 • Het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s)
  Opvoed-ondersteuning

  Opvoed-ondersteuning

  Opvoedingsondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. …

  Verstoorde gezinsrelatie

  Verstoorde gezinsrelatie

  Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen …