KETENPARTNERS

VOLKSKREDIETBANK NOORD-OOST GRONINGEN

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) staat onze cliënten bij op financieel gebied. Voor onder andere budgetbeheer, schuldsanering of financieel advies kunnen zij hier altijd terecht. De goede contacten en korte communicatielijnen maken het mogelijk om op korte termijn afspraken voor onze cliënten te regelen. De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen is een samenwerking van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam. Sinds 1969 biedt de bank schuldhulp aan inwoners van deze gemeenten. De cliënten kunnen onder andere voorlichting over geldzaken krijgen en hulp bij het oplossen van schulden. Bij de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen krijgen onze cliënten advies op maat. Afhankelijk van de situatie bekijkt een financieel adviseur samen met de cliënt welke hulp nodig is.

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND (VNN)

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) zet zich in voor mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, gokken en gamen. Door middel van het bieden van behandelingen en begeleiding, wil VNN deze mensen – jong en oud – een perspectief bieden op een ander leven, een leven zonder verslaving. Ook staat VNN klaar voor de naasten als ouders, partner, familie en vrienden. VNN geeft naast voorlichting op scholen ook advies aan gemeenten en bedrijven.

OVERSTAG UITVOERING

Overstag Uitvoering is een re-integratie, welzijn, hulpverlening en zorgbedrijf in één. Het team van Overstag Uitvoering biedt hulp aan ‘drop-outs’, jongeren in de leeftijd van 15 tot en 27 jaar die door verschillende redenen (verslaving, werkloosheid, gebrek aan motivatie en/of psychosociale problemen) verantwoordelijk zijn voor overlast en criminaliteit. De medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor deze jongeren. In samenwerking met Overstag Uitvoering bieden wij onze cliënten intensieve ondersteuning aan. Wij maken van elkaars expertise gebruik om jongeren met meerdere problemen weer aan de samenleving deel te laten nemen. Via de systeembenadering, waarbij ook familie en vrienden betrokken worden, wordt de eigen positieve kracht van de jongere aangesproken.

VSV GRONINGEN

Vroegtijdig stoppen met school komt onder jongeren veel voor. De redenen om school te verlaten lopen uiteen. Door te stoppen, heb je geen startkwalificatie. Deze kwalificatie biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook op een plekje in de samenleving. Het kan de jongere een mooie toekomst bieden. VSV Groningen biedt samen met diverse instanties jongeren, die om welke reden dan ook problemen ondervinden met hun studie, begeleiding en ondersteuning aan. Samen met de schoolbegeleider kan de leerling hiervoor een aanvraag via VSV Groningen indienen. Op de website kan de jongere aangeven waarvoor hij of zij ondersteuning zoekt.
Keizer is aangesloten bij VSV Groningen.

GEMEENTE OLDAMBT

Vanaf 2015 hebben de gemeenten in Nederland er taken bijgekregen. Op het gebied van Jeugdwet is veel veranderd en in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ook wijzigingen gemaakt. Keizer heeft een nauwe samenwerking met de gemeente Oldambt.
Om ervoor te zorgen dat elke inwoner de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft, werken wij veel samen met de gemeente Oldambt.

Waarvoor kunt u bij de gemeente Oldambt terecht?

Jeugdwet: Alle ondersteuning en zorg bij opgroei-, opvoed- en psychische problemen en stoornissen: preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Wet maatschappelijke ondersteuning: Participatie en zelfredzaamheid: van lichte tot complexe ondersteuning bij het zelfstandig leven en deelnemen aan de maatschappij.