Jongeren (12 – 17 jaar)

Iedereen is uniek!

Sociale vaardigheden worden al op jonge leeftijd ontwikkeld. Als ouder of verzorger kunnen we onze kinderen normen en waarden meegeven maar helaas hebben we geen vat op aangeboren beperkingen en stoornissen. Iedereen is uniek en heeft kwaliteiten.

Wat kan Keizer voor jongeren betekenen?

Keizer kijkt naar de mogelijkheden, talenten en waar de jongere goed in is en de kwaliteiten liggen. Op basis daarvan worden, in overleg, doelen vastgesteld en stellen ze een plan op om de vastgestelde doelen te bereiken. Dit doen ze door te focussen op de individuele kwaliteiten, kracht en het eigen netwerk van ouders, school en vrienden.

Welke ‘problemen’ komen in aanmerking?

Keizer biedt hulp bij het ‘onbegrepen’ voelen, bij het niet weten waarom leren niet lukt, concentratieproblemen, verslavingsgevoeligheid en ruzie situaties thuis.

Wat voor begeleiding?

De begeleiding wordt op de situatie van de jongere aangepast. De begeleiding is altijd maatwerk en heeft tot doel dat “problemen’ worden opgelost en ontwikkeling en zelfredzaamheid gestimuleerd. De ouders blijven op de hoogte van de behandeling want zij blijven tot 16 jaar verantwoordelijk. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om de voortgang en alle informatie vertrouwelijk te houden.

Voor vragen kan rechtstreeks telefonisch of via mail contact worden opgenomen.

[xyz-ips snippet="butttons-voor-wie"]