Jeugdwet

De indicatie voor mijn dochter / zoon loopt begin 2015 af. Moet ik nu contact opnemen met Bureau Jeugdzorg of de gemeente?

Officieel dient u contact met Bureau Jeugdzorg op te nemen. Echter, bepaalde Bureaus Jeugdzorg accepteren aanvragen voor een herindicatie niet meer. De bureaus hebben te weinig personeel in dienst om alle nieuwe aanvragen en aanvragen voor herindicatie te beoordelen. Daarom geven ze bij indicaties aan, die bijvoorbeeld eind februari of in maart 2015 aflopen, dat u contact met uw gemeente dient op te nemen.

Indien de gemeente u weer naar Bureau Jeugdzorg verwijst, neem dan met ons contact op.   

Hoe dient Bureau Jeugdzorg een herindicatie voor kinderen, die begin 2015 afloopt, in behandeling te nemen?

Einddatum vóór 15 februari 2015
Een verlening van een indicatie dient u acht weken voor de einddatum bij Bureau Jeugdzorg aan te vragen. Dit kan tot 31 december 2014. De aanvragen die voor 1 januari 2015 nog niet door Bureau Jeugdzorg zijn behandeld (waarover nog geen beslissing over is genomen), moeten vanaf die datum aan de gemeenten worden overgedragen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente de aanvragen voor zorg beoordelen.

Einddatum op of ná 15 februari 2015
AWBZ-indicaties kunnen vanaf deze datum niet meer worden verlengd. Deze zorg dient u voortaan bij uw gemeente aan te vragen. U dient acht weken voor de einddatum contact met uw gemeente op te nemen. Vervolgens heeft de gemeente acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen.

Stopt de AWBZ-indicatie tussen 15 februari en 1 maart?
Vraag uw gemeente om binnen zes weken over uw aanvraag te beslissen. Doet u dat niet, dan heeft u waarschijnlijk twee weken geen ondersteuning.