Over

Keizer is een hulpverlenende organisatie en is 24/7 bereikbaar voor mensen en gezinnen met meervoudige, bijna niet op te lossen problemen. Wanneer er sprake is van een sociaal onhoudbare situatie of wanneer de veiligheid van mensen in gevaar is, wordt Keizer ingeschakeld. Deze hulpvraag kan komen van de betrokkenen zelf, uit hun directe omgeving, vanuit de politie of de gemeente in kwestie. Keizer biedt directe hulp in de vorm van stabilisatie, veiligheid en opvang door een team van gekwalificeerde zorgverleners met ervaring in gecompliceerde sociale problematiek.

Verlies van regie en controle is vaak een gevolg van:

Verlies van werk,
school of huisvesting

Psychische klachten

Een kind met gedragsstoornissen

Financiële problemen

Alcohol- en/of drugsverslaving

Ernstige verstoring
sociale contacten/relaties

Extreem schoolverzuim

Problemen met politie/justitie