Psychische problematiek

Gedragsstoornis (NAO)

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt persoonlijkheidsstoornis in?

Een persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door extreme variaties van iemand zijn karaktertrekken en waarvan diegene hinder ondervindt in zijn of haar omgeving. Het ondervinden van problemen in de werk- of sociale omgeving is een essentieel kenmerk. Je hebt in totaal tien persoonlijkheidsstoornissen, verdeeld over drie groepen. Een aantal persoonlijkheidsstoornissen zijn: paranoïde, antisociaal, borderline, narcistisch en dwangmatig.

Waar is Team Keizer van betekenis?
Wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis gaan wij binnen Team Keizer aan de slag met verschillende methodieken. Er wordt per cliënt gekeken welke er het beste kan worden ingezet. We gaan veelal bezig met coping strategieën. Hierbij is het vooral belangrijk dat er op momenten van stress en onrust wordt gezocht naar een geschikte manier om hier mee om te gaan. Per cliënt wordt er gekeken wat de problematiek inhoudt, hoe het zich uit, naar zijn of haar verleden en levensgebeurtenissen.

Door het voeren van gesprekken en het opbouwen van een vertrouwensband, gaan we samen met de cliënt aan de slag met de verschillende in te zetten technieken. Hiermee willen wij bewerkstelligen dat het voor de cliënt werkbaar wordt en dat hij of zij (opnieuw) op een voor hem of haar passende manier, om kan gaan met situaties. Aangezien deze problematiek vaak complex is, wordt de begeleider ondersteund door gecertificeerde gedragswetenschappers. Eventueel kan Team Keizer een rol spelen in een externe behandeling. Team Keizer kan dit in samenspraak met de cliënt opzetten, de contacten onderhouden en de cliënt ondersteunen in en tijdens de behandeling. Ook kan Team Keizer voor praktische zaken en in het dagelijks leven worden ingezet in het verlengde van de behandeling.

Autisme

Autisme

Vaak gebruikt men de term autisme als er een eigenlijk een autismespectrumstoornis (ASS) bedoeld wordt. Bij …

ADHD

ADHD

Attention-deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD is de meest voorkomende neurologische gedragsstoornis …