Gedrags problematiek

Gedragsproblematiek

Angst gerelateerd

Angstgerelateerd

Iedereen heeft weleens angsten en angstklachten. Angstklachten zijn klachten waarbij het gevoel van angst, en eventueel hierbij behorende lichamelijke klachten, een rol spelen. Angstklachten komen vaak voor bij ‘dreigende’ problemen of zorgen, echter kunnen deze ook spontaan ontstaan. Angstklachten kunnen hinderlijk zijn en veel zorgen geven.

Autisme

Vaak gebruikt men de term autisme als er eigenlijk een autismespectrumstoornis (ASS) bedoeld wordt. Bij een ASS is de informatieverwerking in de hersenen verstoord. (Klassiek) autisme is een vorm van ASS. Andere vormen zijn het Syndroom van Asperger, PDD-NOS, het Syndroom van Rett, en de des-integratieve stoornis. 

Depressie

Een depressie wordt ook wel een stemmingsstoornis genoemd. Iedereen heeft natuurlijk weleens weinig energie, nergens zin in of is somber. Er is sprake van een depressie, wanneer dit langer dan twee weken duurt en er elke dag sprake is van de symptomen.

Eetstoornis

Een eetstoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door verstoord eetgedrag. Er zijn verschillende eetstoornissen, waarbij de ene te weinig en de andere teveel eet. Ook zijn er mensen die periodes hebben van eetbuien afwisselend met periodes van (extreem) lijnen. De bekendste soorten zijn; anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.

Communicatie problemen

Communicatieproblemen

Onduidelijke communicatie kan leiden tot onprettige gevoelens, bijvoorbeeld frustratie en machteloosheid over de ondoelmatigheid van de samenwerking of gevoelens van afkeer over de manier waarop een gesprek verloopt. Soms zonder dat je precies weet waarom. Bepaalde gesprekken ga je dan maar liever uit de weg. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor je persoonlijk welbevinden.

Eigenwaarde

 Eigenwaarde (ook zelfwaarde), zelfrespect of eigendunk zijn woorden die veel gebruikt worden. Het is het beeld dat een iemand van zichzelf heeft, positief of negatief. Sommige mensen vinden zichzelf mooier dan de rest, terwijl een ander zichzelf niet mooi vindt of te dik. Het heeft te maken met hoe je jezelf op waarde schat.

Motivatie problemen

Motivatieproblemen

Motivatie is: datgene wat een persoon drijft om bepaald gedrag te vertonen. Dus waarom doe je iets of juist niet? Tegenwoordig hoor je het overal, op school, tijdens sport en op het werk. Heb je geen motivatie dan wordt dit snel als negatief gezien.