Verslavingsproblematiek

Gameverslaving

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt gameverslaving in?

Gameverslaving komt de afgelopen jaren steeds vaker voor. Wat begon als een vrijetijdsbesteding, loopt bij sommige uit tot een problematische verslaving. Ongeveer 4 procent van de jongeren voldoen aan de criteria problematisch gamen. Gamen wordt een verslaving op het moment dat mensen de controle verliezen. Volgens de ICD-11, een diagnostisch instrument voor het stellen van de diagnose, kan er onderscheidt gemaakt worden tussen lichte problemen (problematisch gamen of risicovol gamen) en zware problemen door het gamen (gamestoornis of gameverslaving). Het verschil tussen de twee ligt hem in de ernst van de problematiek. Er wordt gesproken over een verslaving wanneer de problemen zich langer voordoen dan 12 maanden, het vele uren van de dag in beslag neemt en het zorgt voor een grote disbalans in het dagelijks leven. De problematiek zit hem vooral in het verwaarlozen van jezelf, sociaal isolement, het verliezen of stoppen met werk en/of opleiding en de verergering van eenzaamheid, dat weer kan leiden tot depressieve gevoelens. Tevens is het voor de verslaafde niet mogelijk te minderen, vanwege een gebrek aan controle. Ook gaat het vaak gepaard met slechte zelfverzorging zoals ongezonde voeding en weinig slaap. Het nachtritme is vaak volledig verstoord. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot het gebruik van drugs, waardoor er vaak sprake is van co-morbiditeit. Met name verslavingen en angststoornissen komen voor bij gameverslaafden.

Games bevatten veel verslavende elementen. Tijdens het gamen worden er allerlei stoffen in de hersenen aangemaakt, zoals adrenaline en dopamine. Deze stoffen zorgen voor een prettig gevoel, waardoor de drang om meer te willen spelen wordt vergroot. Tevens zijn er veel elementen in het spel verwerkt die ervoor zorgen dat je wil door blijven spelen, zoals het gebruik van highscores en levels. Gamen kan ook gebruikt worden als een ontsnapping uit de realiteit. Met name kwetsbare personen lopen hierdoor verhoogt risico.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”.

Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Voor gameverslaving is het belangrijk doelen op te stellen die bijdrage aan de zelfcontrole. Ook is het van belang om samen met de begeleider opzoek te gaan naar alternatieve activiteiten, zoals het vinden van een sport of andere sociale hobby. Voor ouders is het van belang dat de begeleiding opvoedingsondersteuning aanbiedt. Zij moeten leren duidelijke grenzen te stellen, andere activiteiten te stimuleren en het gedrag nauwkeurig te monitoren. Om te achterhalen waar de problematiek van het gamen is ontstaan, is het van belang na te gaan of de gameverslaving in co-morbiditeit is met andere stoornissen en/of verslavingen. Dit beïnvloed namelijk de oorzaak gevolg relatie.

Alcoholverslaving

Alcoholverslaving

Het consumeren van alcohol is veelvoorkomend en geaccepteerd binnen onze maatschappij. Hoewel het …

Drugsverslaving

Drugsverslaving

Er kunnen verschillende bewegingsredenen zijn waarom mensen verslaafd raken. Vaak zijn …