Gedragsproblematiek

Eetstoornis

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt een eetstoornis in?

Een eetstoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door verstoord eetgedrag. Er zijn verschillende eetstoornissen, waarbij de ene te weinig en de andere teveel eet. Ook zijn er mensen die periodes hebben van eetbuien afwisselend met periodes van (extreem) lijnen. De bekendste soorten zijn; anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis. Iemand met anorexia heeft veel angst om aan te komen en vindt zichzelf nooit dun genoeg. De obsessie is zo groot dat het volledig hun leven beheerst. Vaak hebben deze mensen geringe mate van controle in hun eigen leven, maar door controle te hebben over hun eigen eetgedrag voelen ze zich sterk. Bij boulimia zijn er vaak eetbuiten, maar vanwege de angst om aan te komen wordt er gecompenseerd door te braken, zichzelf te verhongeren, het slikken van laxeermiddelen en extreem veel sporten.

Een eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Dit kenmerkt zich door verlies van controle, waarin korte periodes veel wordt gegeten, terwijl je geen honger hebt. Deze eetbuien worden voornamelijk veroorzaakt door emoties en spanningen. Daarnaast is eten voor sommige een manier van coping en dient als troost.

Naar schatting lijden er in Nederland gemiddeld zo’n 22.300 mensen aan boulimia, 5500 aan anorexia en ongeveer 1 procent van de volwassen bevolking aan eetbuistoornis. Vrouwen lijden vaker aan anorexia en boulimia. De verdeling bij eetbuisstoornis is onbekend. Naar schatting is dit ongeveer gelijk. Mensen met een eetstoornis hebben een obsessie met eten en zijn hier grotendeels van de dag mee bezig. Dit zorgt voor een constante spanning en stress. Vaak gaat dit gepaard met verschillende lichamelijk, psychische en/of sociale problemen. Niet elke eetstoornis is lichamelijk zichtbaar, waardoor dit bij vele onbekend kan blijven. Zes tot 10 procent van de patiënten met anorexia of boulimia sterven aan ondervoeding of zelfmoord. Dit maakt een eetstoornis erg gevaarlijk.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”. Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan.

Voor eetstoornissen is het van belang doelen op te stellen die bijdrage aan de zelfcontrole, autonomie en het vergroten van het bewust zijn. Samen wordt er in beeld gebracht hoe de eetstoornis is ontstaan en wat het in stand houdt. De begeleiding zal de cliënt motiveren en ondersteuning gedurende dit proces. Voor ouders is het van belang begrip te tonen en een veilige sfeer te creëren waarin problemen met elkaar besproken kunnen worden.

Eigenwaarde

Eigenwaarde

Eigenwaarde (ook zelfwaarde), zelfrespect of eigendunk zijn woorden die veel gebruikt wordt. Het is …

Angst gerelateerd

Angst gerelateerd

Iedereen heeft weleens angsten en angstklachten. Angstklachten zijn klachten waarbij het gevoel van angst…