Gezinsproblematiek

Complexe echtscheiding

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt complexe echtscheiding in?

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan kan dit verschillende gevolgen hebben voor het gezin. Vooral als de scheiding met problemen verloopt en er conflicten optreden tussen de ouders, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Een complexe echtscheiding wordt ook wel een vechtscheiding genoemd. Ouders hebben soms niet in de gaten dat hun kind betrokken wordt bij een conflictsituatie. Dit heeft een grote invloed op de kinderen. Een kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict raken. Het kind krijgt het gevoel om continu te moeten kiezen tussen beide ouders en daarbij altijd één ouder teleurstelt.

Neutrale positie tussen ouders
Team Keizer heeft ervaring met complexe echtscheidingen. Wij nemen een neutrale positie in het gezin in, waardoor beide partijen zich gehoord voelen. Het kan zijn dat het contact tussen de ouders via de coaches verloopt als dit wenselijk of noodzakelijk is. Beide ouders zullen meegenomen worden in het hulpverleningsproces. 

Focus op de kinderen
Een complexe echtscheiding gaat regelmatig gepaard met een onrustige situatie voor de kinderen. Door de veranderingen komt er veel op hen af en kunnen ze in een lastige positie gezet worden. Team Keizer vindt het belangrijk dat de kinderen gehoord worden en dat er aan een stabiele situatie wordt gewerkt. 

Bezoek onder Toezicht (BOT)
In sommige gevallen is het niet meer mogelijk dat een ouder alleen met de kinderen mag zijn. Team Keizer geeft de mogelijkheid om de kinderen te zien door middel van een bezoek onder toezicht. Dit houdt in dat een coach aanwezig is tijdens de bezoekmomenten. Regelmatig worden de kinderen door de coach gehaald en gebracht om spanningen tussen ouders weg te nemen. Hierdoor kan het kind zijn ouders blijven zien en wordt er gezorgd voor een veilige omgeving en een goede sfeer. Op kantoor heeft Team Keizer een aparte ruimte ingericht waar deze bezoeken kunnen plaatsvinden. Zodoende blijft het bezoek onder toezicht op neutraal terrein, maar kan de ouder wel zijn kind blijven zien.

Waar is Team Keizer van betekenis?
Team Keizer kan ondersteuning en begeleiding bieden in deze lastige situatie. Zowel de ouders als de kinderen wordt een luisterend oor geboden, zodat de coaches op een zo goed mogelijke manier aan kunnen sluiten. De coaches zorgen ervoor dat de kinderen in deze situatie niet vergeten worden en er wordt aandacht besteed aan een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen. Dit wordt gedaan door middel van gesprekken met ouders en het richten op neutrale communicatie tussen ouders. De kinderen kunnen door de coaches uit hun thuissituatie worden gehaald tijdens de begeleiding, zodat ze ruimte hebben om hun verhaal te doen en kunnen ontspannen. De coaches zorgen voor de juiste hulp door: doorverwijzing naar benodigde instanties, nauwe betrokkenheid bij vader en moeder, bevordering van neutraal contact tussen ouders en aan te sluiten bij de behoeftes van de kinderen. Ook kan er met het mattenspel gewerkt worden om inzicht te krijgen in de beleefwereld van het kind. Dit kan inzichtelijk zijn voor zowel het kind als voor ouders.

Communicatie- problemen

Communicatie- problemen

Onduidelijke communicatie kan leiden tot onprettige gevoelens, bijvoorbeeld frustratie en …

KOPP-kinderen

KOPP-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (en/of verslavingsproblematiek) worden met een afkorting ook wel …