Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding. Bij gezinsbegeleiding wordt het gehele gezin begeleid. Zowel de cliënt als de ouders, de verzorgers of de partner. De begeleiding van het kind, de jongere of volwassene en de thuissituatie worden besproken. Er wordt gekeken hoe beide het beste op...

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding.  De individuele begeleiding is bedoeld om een kind, een jongere of een volwassene te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten. Deze begeleiding kan bestaan uit het plannen van de dagelijkse activiteiten (structuur aanbrengen), het aangaan en...

Gedragsdeskundige

Gedragsdeskundige. Als er problemen of moeilijkheden ontstaan binnen de opvoeding zijn er meestal meerdere redenen waardoor dit komt. Vaak is het een combinatie van de omgeving, de situatie waarin iemand zich bevindt en het karakter van het kind zelf. Het probleem...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het team van Keizer is getraind in het signaleren van geweld in huiselijke kring. Hiervoor hebben wij de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals in de...

Zelfcontrole

Zelfcontrole. Tijdens de therapie is ‘zelfcontrole’ een steeds terugkerend item. Op momenten waarin de deelnemer zijn spanningsboog niet kan controleren/ beheersen, wordt de training onderbroken. Vervolgens zullen de signalen worden besproken en alternatieven worden...

Agressie Regulatie Training

Agressie Regulatie Training. Wanneer gedrag uit de hand begint te lopen, heeft dit vaak te maken met agressie. Als spanningen niet kunnen worden herkend en gehanteerd en daarnaast de eigen spanningsboog niet kan worden beheerst, is de kans groot dat men in de fout...