Diverse vragen

Diverse vragen Ik ben bezig met mijn belastingaangifte. Met welke veranderingen bij specifieke zorgkosten moet ik dit jaar rekening houden? Ieder(in) –  koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte – maakt elk jaar een overzicht met alle...

Wlz

Wlz Bij de veranderingen in de zorg ben ik niet automatisch doorgeschoven naar de Wlz. Hierdoor ben ik dus ‘Wlz-indiceerbaar’. De indicatie om te kijken of ik daadwerkelijk in de Wlz thuishoor, is inmiddels geweest. CIZ stuurt mij nu een indicatiebesluit voor een...

Pgb

Pgb Ik ben al heel lang budgethouder en mocht de bemiddelingskosten voor mijn zorgaanbieder altijd uit mijn pgb betalen. Klopt het dat dit is veranderd? Per 1 januari 2016 mogen de bemiddelingskosten niet meer uit uw pgb-Wlz worden betaald. Hiervoor dient u nu het...

Jeugdwet

Jeugdwet De indicatie voor mijn dochter / zoon loopt begin 2015 af. Moet ik nu contact opnemen met Bureau Jeugdzorg of de gemeente? Officieel dient u contact met Bureau Jeugdzorg op te nemen. Echter, bepaalde Bureaus Jeugdzorg accepteren aanvragen voor een...