Borderline

Borderline De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van iemand heel extreem of hinderlijk voor de persoon zelf of voor anderen zijn, kan sprake van een persoonlijkheidsstoornis zijn. Mensen met een...

Syndroom van asperger

Syndroom van asperger Kinderen met het syndroom van Asperger hebben dezelfde kenmerken als autisme. Typerend voor deze kinderen is dat ze een normale of zelfs bovengemiddelde intelligentie hebben. De taalontwikkeling is ook niet verstoord. Sterker nog: ze hebben vaak...

Autisme

Autisme Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, zoals zicht, geur en geluid, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite met het waarnemen van details en deze te verwerken tot...