Borderline

De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van iemand heel extreem of hinderlijk voor de persoon zelf of voor anderen zijn, kan sprake van een persoonlijkheidsstoornis zijn. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige problemen met zichzelf of met anderen en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen. Op grond van dit gedrag blijken ze vaak de aandacht op zich te vestigen en op het politiebureau te belanden.

Bordeline: persoonlijkheidsstoornis

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. De verschijnselen van borderline kunnen ook bij andere psychische stoornissen voorkomen. Het kan lastig zijn om een borderlinestoornis te onderscheiden van bijvoorbeeld een depressie of angststoornis, ADHD of verslavingsproblemen. Het komt ook voor dat een borderlinestoornis juist samengaat met een van deze aandoeningen. Alleen een deskundige kan bepalen of iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Borderline en relaties

Een van de meest opvallende kenmerken van een borderlinestoornis is dat gevoelens, gedachten en gedrag van moment tot moment sterk wisselen. Iemand met borderline weet vaak niet wat hij wil, verandert snel van mening en slaat telkens een andere weg in. Een ‘borderliner’ kan impulsief een relatie of vriendschap verbreken of plotseling een baan opzeggen, schijnbaar zonder aanleiding. Dat is voor anderen moeilijk te begrijpen en kan zelfs beangstigend zijn.

Borderline en eigenwaarde

Vaak hebben mensen met borderline een onbehaaglijk gevoel over zichzelf en weinig eigenwaarde. Zij zijn bang om in de steek te worden gelaten of voelen zich eenzaam. Ook zijn ze vaak bang dat anderen hen niet accepteren of zullen afwijzen. Deze mensen kunnen zich leeg van binnen voelen, terwijl de buitenwereld daar meestal niets van merkt. Niet iedereen heeft echter evenveel last van borderline. Naarmate de verschijnselen heftiger zijn, zijn de gevolgen ingrijpender. Toch ervaren sommige mensen niet uitsluitend negatieve kanten van borderline.

Bordeline en seksueel misbruik

Mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik in de jeugd komen vaak voor bij mensen met borderline. Volgens onderzoek is de helft van de mensen met borderline mishandeld of seksueel misbruikt. Indien emotionele mishandeling wordt meegeteld, ligt dit aantal nog hoger.

Symptomen borderline

Inmiddels is de omschrijving van de stoornis een stuk nauwkeuriger geworden en is er een hele beschrijving in ‘DSM IV’ (een handboek) over wat borderline inhoudt. In dit handboek wordt ook een negental symptomen benoemd, die kenmerkend zijn voor borderline:

1. Verlatingsangst
2. Impulsiviteit
3. Stemmingswisselingen
4. Gevoel van leegte
5. Instabiele relaties
6. Identiteitsstoornis
7. Suïcidale gedragingen
8. Intense woede
9. Dissociatie