Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, zoals zicht, geur en geluid, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite met het waarnemen van details en deze te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor kunnen mensen met autisme niet (goed) communiceren en zijn zij slecht in sociale interactie en verbeelding. Naast deze drie kernproblemen hebben mensen met autisme moeite om zich in te leven in de gevoelens, bedoelingen en gedachtes van anderen. Het sociale contact wordt niet begrepen of aangevoeld en sociaal gedrag wordt moeilijk ontwikkeld. Het is voor mensen met autisme lastig te overleven in een wereld, die ze vaak als een onoverzichtelijk oerwoud of doolhof ervaren.

Autisme en begeleiding.

Autistische stoornissen utisme is een levenslange, vaak onzichtbare handicap die invloed op alle levensgebieden in alle levensfasen heeft. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor weer een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving vervullen.

Veel kinderen met autisme zijn overgevoelig voor zintuigelijke prikkels, zoals harde geluiden, licht, geuren en aanraking en hebben vaak een opvallende motoriek. Ze bewegen vaak ‘houterig’ en onhandig. Dit wordt een ‘onhandige motoriek’ genoemd. Daarnaast hebben ze vaak last van angsten. Deze angsten kunnen eetproblemen, driftbuien, slaapproblemen, zelfverwonding en/of agressief gedrag tot gevolg hebben.

Subgroepen autisme.

Autistische stoornissen vallen onder psychiatrische stoornissen. Ze worden volgens de criteria van ‘DSM-IV-TR’ geclassificeerd. Binnen deze criteria worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden: klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS 4, RETT-syndroom en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.