Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Mensen met anorexia proberen uit alle macht af te vallen. Sommigen gaan daarom vasten. Anderen hebben regelmatig last van eetbuiten, maar raken het eten weer kwijt door over te geven, laxeermiddelen, plaspillen of een klysma te gebruiken. Mensen met anorexia hebben wel degelijk honger maar proberen dat gevoel te onderdrukken en er niet aan toe te geven.
Alles wat te maken heeft met eten, gewicht en lichaamsomvang is obsessief voor anorexiapatiënten. Ze tellen voortdurend calorieën en tobben over wat wel of niet te eten. Voedsel wordt slechts als ‘toegestaan’ beschouwd als het weinig calorieën bevat. Vooral suikers (koolhydraten) en vetten zijn taboe. Men eet alleen volgens een, door hunzelf opgelegd, ritueel. Iedere afwijking van dit strikte regime kan paniekaanvallen oproepen en wordt op alle mogelijke manieren vermeden.

Om nog meer af te vallen dwingen mensen met anorexia zichzelf vaak tot overmatige lichamelijke activiteiten. Sommige patiënten beoefenen bijvoorbeeld twee uur per dag aerobics, joggen dagelijks 10 kilometer of doen iedere avond 500 buikspieroefeningen op hun kamer.

Hoewel anorexiapatiënten soms extreem mager kunnen worden, blijven zij (uitzonderingen daargelaten) zichzelf altijd te dik voelen. Er is dus sprake van een sterk vertekend lichaamsbeeld. Naarmate hun gewicht lager wordt zijn deze patiënten steeds banger worden om aan te komen. Een pondje erbij wordt dan als een regelrechte ramp ervaren.

Anorexia nervosa zorgt voor grote sociale, emotionele en lichamelijke beperkingen. Emoties vlakken af, het niet willen eten geeft veel conflicten met ouders of partners. Mensen met anorexia trekken zich vaak terug in een isolement. De ondervoeding geeft allerlei lichamelijke klachten en kan ook leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Men kan zelfs aan deze eetstoornis overlijden. Er zijn verschillende eet-stoornissen: Anorexia nervosa (magerzucht), Boulimia nervosa (eten en braken), Orthorexia nervosa (overdreven gezond eten), Binge eating disorder (eetbuien) en Anorexia athletica (beweeg- en eetgedrag uit balans).