Verslavingsproblematiek

Alcohol verslaving

Verslavingsproblematiek

Alcoholverslaving

Contact

Contact

Benieuwd wat Team Keizer voor jou en/of iemand in je omgeving kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houdt alcoholverslaving in?

Het consumeren van alcohol is veelvoorkomend en geaccepteerd binnen onze maatschappij. Hoewel het drinken van alcohol gezien wordt als een relatief onschuldige middel, kan het toch een zeer verslavende werking hebben. Naar schatting heeft 4 procent van de algemene Nederlandse bevolking een alcoholverslaving. Er is sprake van een verslaving wanneer er structureel teveel alcohol wordt gedronken en wanneer je zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk bent. Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat je lichaam last krijgt van ontwenningsverschijnselen wanneer je stopt met drinken. Ook is de tolerantie gestegen, waardoor je meer kan nuttigen. Geestelijke afhankelijkheid bestaat uit het obsessief verlangen naar alcohol. Problematisch alcoholgebruik kan leiden tot psychosociale en maatschappelijke problemen zoals scheidingen, geweldsdelicten, mishandeling, problemen op werk en school, verkeersongevallen en overtredingen. Kinderen van ouders met een alcoholverslaving lopen een verhoogt risico verwaarloosd en mishandeld te worden. Tevens vormen zij zelf ook een risicogroep om later alcohol te gaan misbruiken.

Er kunnen verschillende bewegingsredenen zijn waarom mensen verslaafd raken. Alcoholisme is vaak in co-morbiditeit met andere psychische/psychiatrische problematiek. Voor vele mensen begint hun verslaving vanwege persoonlijke omstandigheden of ingrijpende gebeurtenissen. Alcohol kan dan een tijdelijke uitkomst bieden voor mensen die de realiteit willen ontvluchten. Daarnaast heeft alcoholmise een erfelijk component. Er is vaak sprake van een genetische kwetsbaarheid en een transgenerationele overdracht. Niet alle alcoholisten drinken om hun zorgen te vergeten. Controleverlies kan ook een uitkomst zijn van het sociaal drinken.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”. Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Voor alcoholverslaving is het belangrijk doelen op te stellen die bijdrage aan de zelfcontrole en het vergroten van de zelfredzaamheid. De begeleiding zal de cliënt motiveren en ondersteuning gedurende het afkickproces. Er zal gewerkt worden aan emotieregulatie en het versterken van het zelfbeeld. Ook zal er een preventie plan gemaakt worden voor eventuele terugval. Voor ouders met een alcoholverslaving geldt dat ze de regie in hun leven herpakken waardoor ze de zorg voor hun kinderen weer op zich kunnen nemen.

Drugsverslaving

Drugsverslaving

Er kunnen verschillende bewegingsredenen zijn waarom mensen verslaafd raken. Vaak zijn …

Gameverslaving

Gameverslaving

Gameverslaving komt de afgelopen jaren steeds vaker voor. Wat begon als een vrijetijdsbesteding …