Agressie Regulatie Training.

Wanneer gedrag uit de hand begint te lopen, heeft dit vaak te maken met agressie. Als spanningen niet kunnen worden herkend en gehanteerd en daarnaast de eigen spanningsboog niet kan worden beheerst, is de kans groot dat men in de fout gaat met alle gevolgen van dien.

Vaak komt deze problematiek voort uit het ontbreken van veiligheid in de gezinssituatie. De veroorzaker van deze onveiligheid heeft meestal zelf een vorm van agressie, mishandeling en/of misbruik in zijn vroegere thuissituatie ervaren. Het bekende fenomeen: het slachtoffer wordt zelf dader. Als er niet goed met spanningen worden omgegaan, bouwen deze zich op. De spanningen komen op onvoorspelbare momenten en een impulsieve manier tot een uitbarsting. Het voornaamste doel is het leren herkennen en hanteren van de spanningen en agressie. Er wordt door middel van trainingen alternatief gedrag ontwikkeld om met situaties om te gaan om zo herhaling van het agressieve gedrag te voorkomen. Hierdoor kan er worden geleerd om met tegenslagen om te gaan en behoeftebevrediging uit te stellen. Inzicht in de eigen verantwoordelijkheid, handelen vanuit actie-reactie en oorzaak-gevolg zijn tevens belangrijke doelen tijdens de trainingen. De trainingen zijn sterk stress verminderend en bieden daarmee direct een opening voor spanningen en stressfactoren op dat moment. Uiteindelijk kan een positieve levenshouding worden verkregen. Dit heeft weer uitwerking op het ervaren van vrijheid en invloed op elke situatie in het dagelijks leven.

[xyz-ips snippet="buttons-nav"]