ADHD

In de volksmond verklaart men de afkorting ADHD wel als ‘Alle Dagen Heel Druk’. De officiële term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn vaak rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Door deze kernproblemen ondervinden ze veel moeilijkheden met leren op school. Ze kunnen emoties slecht beheersen en hebben vaak een laag zelfbeeld. Dit proberen ze te verbergen door stoer te doe, de clown uit te hangen of agressief gedrag te vertonen. Ongeveer de helft van de kinderen met ADHD vertoont dwars en opstandig gedrag. Velen hebben last van angststoornissen en depressies. Vanaf de puberteit zijn deze kinderen gevoeliger voor verslavingen dan anderen. Veel kinderen met ADHD hebben ook vaak last van andere stoornissen, zoals PDD-NOS, Gilles de la tourette en ODD. En de meerderheid van de kinderen kan naarmate ze ouder wordt goed met de stoornis omgaan en weet zich adequaat aan te passen.