ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aandachtstekortstoornis. Het is een vorm van ADHD waarbij geen hyperactiviteitsproblemen zijn. Deze kinderen kunnen, evenals kinderen met ADHD, hun aandacht moeilijk vasthouden. In de volksmond wordt ADD ook wel als ‘Alle Dagen Dromerig’ uitgelegd.

Deze stoornis wordt bij kinderen/ jongeren niet snel herkend, omdat ze geen storend gedrag laten zien. Meisjes krijgen vaker de diagnose ADD dan ADHD. Zij zijn vaak ongelukkig en zitten niet lekker in hun vel. Doordat zij moeite hebben om hun aandacht ergens bij te houden, hebben ze problemen met leren en worden zij meestal erg onzeker en faalangstig. Daarnaast zijn ze moeilijk aan het werk te krijgen. Plannen, organiseren en opruimen is lastig door het ontbreken van overzicht in het nu. Het is bij hen geen kwestie van willen of niet willen, maar het probleem is dat zij zichzelf niet kunnen aansturen om iets te doen. Ze dromen vaak weg en reageren veelal traag. Kinderen met ADD zijn regelmatig vergeetachtig.