De stilte vertelt is het manifest van Keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde sociale zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden in een diepe poel van ellende. Mensen die verkeren in acute nood en direct steun en hulp nodig hebben. Dat zijn situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt, het verdringt en het bestaan ervan ontkent. Als men er, in de harde realiteit, wel mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

De stilte vertelt is het manifest van keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde sociale zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden in een diepe poel van ellende. Mensen in acute nood die direct steun en hulp nodig hebben. Zij bevinden zich in situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt. Zo onmenselijk dat men het verdringt en een bestaan ervan ontkent. Als men er wel in alle realiteit mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

0 800-5050 7713

Keizer heeft veel praktijkervaring met alle bizarre omstandigheden waar men zich plotseling in kan bevinden. Omstandigheden die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld acute psychische problemen, verlies van werk, financiële problemen, diverse vormen van verslaving of problemen met politie/justitie. Doordat de complicaties zich vaak zo oncontroleerbaar snel opstapelen verliest men volledig de controle en de regie over het eigen leven. Zo komt men terecht in een diep, zwart gat waar er niemand meer naar je omkijkt. Een onmenselijke realiteit waar iedereen erg stil van wordt. Daarom ‘de stilte vertelt’ want Keizer weet uit ervaring en professionaliteit dat hulp bieden in zo’n situatie van enorme betekenis kan zijn.

De volgende verhalen zijn opgetekend uit de praktijk. Dit zijn voorbeelden van de bizarre omstandigheden waar men zich in kan bevinden. Deze kunnen plotseling ontstaan door psychische problemen, verlies van werk, financiële problemen, diverse vormen van verslaving of problemen met politie/justitie. En doordat de complicaties zich vaak oncontroleerbaar snel opstapelen verliest men volledig de regie en controle over eigen leven. Alle getoonde voorbeelden zijn, om privacy redenen, aangepast en anders omschreven en elke mogelijke gelijkenis berust op toeval.

En onvoorstelbare realiteit… daarom heet deze site ‘de stilte vertelt’.

De teams van Keizer staan 24/7 klaar om hulp te bieden in sociaal onhoudbare en soms zelfs levensbedreigende situaties. Zij zijn getrainde experts in gecompliceerde zorg en weten uit ervaring dat alleen al het erkennen van een onhoudbare situatie voor de cliënten van enorme betekenis kan zijn.

 

Keizer is volledig gekwalificeerd en geaccrediteerd als hulpverlenende organisatie. Het heeft alle certificaten en benodigde normeringen. Zij leveren zorg op maat en bieden stabiliteit, veiligheid, regelen opvang en assisteren bij het terugvinden van de menswaardige regie over het eigen leven. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring in de ambulante gecompliceerde zorg. Door de opgedane ervaringen, weten dat hulp echt van betekenis kan zijn en het feit dat er vaak niemand is die hulp biedt maakt het team van ambulante begeleiders, psychologen en orthopedagogen enorm gemotiveerd. Waar andere vormen van hulpverlening vastlopen ziet Keizer vaak nog goede mogelijkheden om hulp te bieden en bij te staan.

De missie van Keizer is het bieden van directe veiligheid, stabiliteit en hulp bij het terugkrijgen van de menswaardige regie en controle over het eigen leven. Zorgen voor een solide basis van waaruit iedereen weer van betekenis kan zijn in de maatschappij. Na de eerste acute zorgverlening schakelt Keizer ook regelmatig de deskundigheid in van partners op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, zoals zicht, geur en geluid, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite met het waarnemen van details en deze te verwerken tot een samenhangend geheel.

Syndroom van asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben dezelfde kenmerken als autisme. Typerend voor deze kinderen is dat ze een normale of zelfs bovengemiddelde intelligentie hebben. De taalontwikkeling is ook niet verstoord. Sterker nog: ze hebben vaak op jonge leeftijd al een zeer volwassen taalgebruik.

Borderline

De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van iemand heel extreem of hinderlijk voor de persoon zelf of voor anderen zijn, kan sprake van een persoonlijkheidsstoornis zijn. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige problemen met zichzelf of met anderen en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen.

PDD-NOS

Bij PDD-NOS gaat het om een grote groep kinderen die een restgroep vormt van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Een aantal kenmerken van autisme komt bij hen voor, maar in mindere mate of in een andere samenstelling.

ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aandachtstekortstoornis. Het is een vorm van ADHD waarbij geen hyperactiviteitsproblemen zijn. Deze kinderen kunnen, evenals kinderen met ADHD, hun aandacht moeilijk vasthouden. In de volksmond wordt ADD ook wel als ‘Alle Dagen Dromerig’ uitgelegd.

ADHD

In de volksmond verklaart men de afkorting ADHD wel als ‘Alle Dagen Heel Druk’. De officiële term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Mensen met anorexia proberen uit alle macht af te vallen. Sommigen gaan daarom vasten. Anderen hebben regelmatig last van eetbuiten, maar raken het eten weer kwijt door over te geven, laxeermiddelen, plaspillen of een klysma te gebruiken.

Selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme hebben een sterk geremd temperament. Vergeleken met andere verlegen, timide kinderen bevinden deze kinderen zich aan het uiterste eind van het spectrum van verlegenheid en timide zijn.

Keizer begeleid naast volwassenen ook kinderen en jongeren in hun weg naar volwassenheid. Zij stellen een effectief en efficiënt behandelplan op waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden als achtergrond, middelen, beperkingen en netwerk. Maatwerk dat voor iedereen uniek is en bijdraagt aan het weer, op menswaardige wijze, deelnemen aan de maatschappij.