De stilte vertelt is het manifest van Keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden. Mensen die direct steun en hulp nodig hebben. Dat zijn situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt, het verdringt en het bestaan ervan ontkent. Als men er, in de harde realiteit, wel mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

De stilte vertelt is het manifest van Keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden. Mensen die direct steun en hulp nodig hebben. Dat zijn situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt, het verdringt en het bestaan ervan ontkent. Als men er, in de harde realiteit, wel mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

Keizer heeft veel praktijkervaring met alle bizarre omstandigheden waar men zich plotseling in kan bevinden. Omstandigheden die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld psychische problemen, verlies van werk, financiële problemen, diverse vormen van verslaving of problemen met politie/justitie. Doordat de complicaties zich vaak zo oncontroleerbaar snel opstapelen verliest men volledig de controle en de regie over het eigen leven. Een onmenselijke realiteit waar iedereen erg stil van wordt. Daarom ‘de stilte vertelt’ want Keizer weet uit ervaring en professionaliteit dat hulp bieden in zo’n situatie van enorme betekenis kan zijn.

 

Team Keizer staat 24/7 klaar om hulp te bieden in sociaal onhoudbare en soms zelfs levensbedreigende situaties. Zij zijn getrainde experts in gecompliceerde zorg en weten uit ervaring dat alleen al het erkennen van een onhoudbare situatie voor de cliënten van enorme betekenis kan zijn.

Keizer is volledig gekwalificeerd en geaccrediteerd als hulpverlenende organisatie. Het heeft alle certificaten en benodigde normeringen. Zij leveren zorg op maat en bieden stabiliteit, veiligheid, regelen opvang en assisteren bij het terugvinden van de menswaardige regie over het eigen leven. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring in de ambulante gecompliceerde zorg. Door de opgedane ervaringen, weten dat hulp echt van betekenis kan zijn en het feit dat er vaak niemand is die hulp biedt maakt het team van ambulante begeleiders, psychologen en orthopedagogen enorm gemotiveerd. Waar andere vormen van hulpverlening vastlopen ziet Keizer vaak nog goede mogelijkheden om hulp te bieden en bij te staan.

De missie van Keizer is het bieden van directe veiligheid, stabiliteit en hulp bij het terugkrijgen van de menswaardige regie en controle over het eigen leven. Zorgen voor een solide basis van waaruit iedereen weer van betekenis kan zijn in de maatschappij. Na de eerste acute zorgverlening schakelt Keizer ook regelmatig de deskundigheid in van partners op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Keizer begeleid naast volwassenen ook kinderen en jongeren in hun weg naar volwassenheid. Zij stellen een effectief en efficiënt behandelplan op waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden als achtergrond, middelen, beperkingen en netwerk. Maatwerk dat voor iedereen uniek is en bijdraagt aan het weer, op menswaardige wijze, deelnemen aan de maatschappij.