Zelfcontrole

Zelfcontrole Tijdens de therapie is ‘zelfcontrole’ een steeds terugkerend item. Op momenten waarin de deelnemer zijn spanningsboog niet kan controleren/ beheersen, wordt de training onderbroken. Vervolgens zullen de signalen worden besproken en alternatieven worden...

Agressie Regulatie Training (ART)

Agressie Regulatie Training Wanneer gedrag uit de hand begint te lopen, heeft dit vaak te maken met agressie. Als spanningen niet kunnen worden herkend en gehanteerd en daarnaast de eigen spanningsboog niet kan worden beheerst, is de kans groot dat men in de fout gaat...

Runningtherapie

Running-therapie. De kern van ‘running-therapie’ is het gebruik van hardlopen om de psychische conditie te verbeteren. Het hardlopen wordt opgebouwd, zodat een ontspannen duurloop van een half uur (of meer) mogelijk is. De weg ernaartoe is niet altijd leuk of...

MENTALE EN LICHAMELIJKE ELEMENTEN

Mentale en lichamelijke elementen Mentaal gezien hebben stoornissen invloed op het verloop van de ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden, aangaan van sociale relaties, ontwikkeling van taal- en voorstellingsvermogen, motorische ontwikkeling, het...

Budo sport

Budo sport Budo is een verzamelnaam voor onder andere judo, karate, kempo, kendo, aikido, boksen en kickboksen. De verschillende disciplines zijn bij uitstek geschikt om de cliënt te leren omgaan met eigen emoties en agressie, vallen en opstaan, doorgaan en angsten...

Plan van aanpak

Plan van aanpak Nadat een vrijblijvend intakegesprek gaan we een begeleidingsplan opstellen. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met zowel het kind, de jongere en de volwassene als de ouders, de verzorgers of de partner. Het is van groot belang dat de cliënt zijn/haar...