De stilte vertelt is het manifest van keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde sociale zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden in een diepe poel van ellende. Mensen in acute nood die direct steun en hulp nodig hebben. Zij bevinden zich in situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt. Zo onmenselijk dat men het verdringt en een bestaan ervan ontkent. Als men er wel in alle realiteit mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

0 800-5050 7713

De stilte vertelt is het manifest van keizer. Een organisatie voor ambulante gecompliceerde sociale zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden in een diepe poel van ellende. Mensen in acute nood die direct steun en hulp nodig hebben. Zij bevinden zich in situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt. Zo onmenselijk dat men het verdringt en een bestaan ervan ontkent. Als men er wel in alle realiteit mee geconfronteerd wordt dan vallen er veelzeggende stiltes…

0 800-5050 7713

De volgende voorbeelden zijn opgetekend uit de praktijk. Dit geeft een beeld van bizarre omstandigheden waarin men zich kan bevinden. Deze situaties kunnen ontstaan door psychische problemen, verlies van werk, financiële problemen, diverse vormen van verslaving of problemen met politie/justitie. Doordat de complicaties zich zo snel opstapelen verliest men volledig de eigen regie en controle. Iedere gelijkenis en elke mogelijke vorm van persoonsherkenning berust op toeval. Deze gebruikte voorbeelden zijn, om privacy redenen, aangepast en anders omschreven.

Een onvoorstelbare realiteit en te bizar voor woorden. Daarom heet deze site ‘de stilte vertelt’

De teams van keizer staan 24/7 klaar om hulp te bieden in sociaal onhoudbare en soms zelfs levensbedreigende situaties. Zij zijn getrainde experts in gecompliceerde zorg en weten uit ervaring dat alleen al het erkennen van een onhoudbare situatie voor hun cliënten van enorme betekenis kan zijn.

Sylbana van der Veen

Sylbana van der Veen

Ambulant begeleider

Sandra Norder

Sandra Norder

Stagiëre HR

Mariska van der Veen

Mariska van der Veen

Ambulant begeleider

Marlijn Bol

Marlijn Bol

Ambulant begeleider

Elvis Sabina

Elvis Sabina

Positio

Nathalie Meesters

Nathalie Meesters

Position

Susanne Groenhagen

Susanne Groenhagen

Position

Ramsley Gustina

Ramsley Gustina

Position

keizer is volledig gekwalificeerd en geaccrediteerd als hulpverlenende organisatie. Het heeft alle certificaten en benodigde normeringen. Zij leveren zorg op maat en bieden stabiliteit, veiligheid, regelen opvang en assisteren bij het terugvinden van de regie over het eigen leven. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring in de gecompliceerde zorg. Door opgedane ervaringen, weten dat hulp echt van betekenis kan zijn en het feit dat vaak niemand is die hulp biedt maakt de ambulante begeleiders, psychologen en orthopedagogen enorm gemotiveerd en strijdvaardig. Waar andere vormen van hulpverlening vastlopen ziet het team van Keizer vaak nog goede mogelijkheden om hulp te bieden en bij te staan.

De missie van keizer is het bieden van directe veiligheid, stabiliteit en hulp bij het terugkrijgen van menswaardige regie en controle over het eigen leven. Zodat iedereen uit zo’n situatie weer echt van betekenis kan zijn in de maatschappij. Na de eerste acute zorgverlening schakelt Keizer ook regelmatig de deskundigheid in van partners op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, zoals zicht, geur en geluid, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor kunnen mensen met autisme niet (goed) communiceren en zijn zij slecht in sociale interactie en verbeelding.

Syndroom van asperger

Kinderen met het syndroom van asperger hebben dezelfde kenmerken als autisme. Typerend voor deze kinderen is dat ze een normale of zelfs bovengemiddelde intelligentie hebben. De taalontwikkeling is ook niet verstoord. Sterker nog: ze hebben vaak op jonge leeftijd al een zeer volwassen taalgebruik. Hiermee verbloemen ze vaak hun onvermogen om taal en sociale situaties goed te begrijpen. Ze doen dit niet expres, maar het is hun manier om te overleven in een voor hen onoverzichtelijke wereld.

Borderline

De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van iemand heel extreem of hinderlijk voor de persoon zelf of voor anderen zijn, kan sprake van een persoonlijkheidsstoornis zijn. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige problemen met zichzelf of met anderen en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen. Op grond van dit gedrag blijken ze vaak de aandacht op zich te vestigen en op het politiebureau te belanden.

PDD-NOS

Bij PDD-NOS gaat het om een grote groep kinderen die een restgroep vormt van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Een aantal kenmerken van autisme komt bij hen voor, maar in mindere mate of in een andere samenstelling.

ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aandachtstekortstoornis. Het is een vorm van ADHD waarbij geen hyperactiviteitsproblemen zijn. Deze kinderen kunnen, evenals kinderen met ADHD, hun aandacht moeilijk vasthouden. In de volksmond wordt ADD ook wel als ‘Alle Dagen Dromerig’ uitgelegd.

ADHD

ADHD In de volksmond verklaart men de afkorting ADHD wel als ‘Alle Dagen Heel Druk’. De officiële term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder).

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Mensen met anorexia proberen uit alle macht af te vallen. Sommigen gaan daarom vasten. Anderen hebben regelmatig last van eetbuiten, maar raken het eten weer kwijt door over te geven, laxeermiddelen of plaspillen te gebruiken of een klysma. Mensen met anorexia hebben wel degelijk honger, alleen ze proberen dat gevoel te onderdrukken. Ze geven er niet aan toe.

Selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme hebben een sterk geremd temperament. Vergeleken met andere verlegen, timide kinderen bevinden selectief mutistische kinderen zich aan het uiterste eind van het spectrum van verlegenheid en timide zijn. Mogelijk spelen, zoals gezegd, genetische factoren een rol. Dit wordt gesteund door de bevindingen die in de families van deze kinderen relatief vaak voorkomen: selectief mutisme, extreme verlegenheid en taal- of spraakstoornissen.

keizer is volledig gekwalificeerd en geaccrediteerd als hulpverlenende organisatie. Het heeft alle certificaten en benodigde normeringen. Zij leveren zorg op maat en bieden stabiliteit, veiligheid, regelen opvang en assisteren bij het terugvinden van de regie over het eigen leven. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring in de gecompliceerde zorg. Door opgedane ervaringen, weten dat hulp echt van betekenis kan zijn en het feit dat vaak niemand is die hulp biedt maakt de ambulante begeleiders, psychologen en orthopedagogen enorm gemotiveerd en strijdvaardig. Waar andere vormen van hulpverlening vastlopen ziet het team van Keizer vaak nog goede mogelijkheden om hulp te bieden en bij te staan.